Vad är utpressningsprogram?

Utpressningsprogram är en typ av sabotageprogram som nekar åtkomst till en dator eller dess data och kräver en lösensumma (pengar för upplåsning, vanligtvis bitcoin som inte kan spåras).

Hur fungerar utpressningsprogram?

När en dator infekterats av ett utpressningsprogram ansluter datorn till en server för att programmet ska aktiveras. Data från den infekterade datorn börjar sedan krypteras och skickas till servern. När alla filerna krypterats visas ett meddelande på datorn med hot om att datamängderna raderas om inte betalning görs för avkryptering av filerna. I de flesta fall används ett tidur för att höja intensiteten i hotet.

Hur sprider sig utpressningsprogram?
De flesta utpressningsprogram sprids dolda i e-postbilagor såsom Word-dokument, pdf-filer och andra filer. Ett annat sätt är via nätverk av sabotageprogram på redan infekterade datorer som erbjuder en bakdörr för vidare attacker.Ansvarsfriskrivning

Innehåll, poäng, omdömen, trender och recensioner på denna webbplats tillhör topp10bastaantivirus.com. Informationen är endast avsedd att användas för forskning och informativa syften. Även om vi gör vårt bästa för att hålla all information uppdaterad och korrekt kan vi inte garantera detta på grund av det ständigt föränderliga viruslandskapet. För att kunna erbjuda den här informationen kostnadsfritt mottar topp10bastaantivirus.com penningmässig ersättning från några av de företag som presenteras för att visa upp sina produkter. Vi vill uppmärksamma dig på att storleken på den penningmässiga ersättningen påverkar placeringen på webbplatsen av respektive företag samt den ordningsföljd i vilken de presenteras.