Vad är nätfiske?

Det fortsätter att vara högkonjunktur på innovativ teknik i vårt århundrade och man kan nog hävda att det är internet som haft den mest djupgående inverkan på vårt dagliga liv. Webben erbjuder en oändlig ström av information och oöverträffade nivåer av anslutningsmöjligheter. Likväl utgör cyberbrottslighet ett ständigt hot, ofta bara ett klick bort.

Vi vet alla att virus och sabotageprogram finns där nånstans, men vad exakt är ”nätfiske”? Det kan mycket väl vara så att du redan är alltför bekant med problemet eller, tyvärr, redan fallit offer för det. Nätfiske är helt enkelt ett skadligt knep som cyberbrottslingar använder för att få åtkomst till en datoranvändares personuppgifter och ekonomiska information.

Förövarna utger sig att vara legitima företag, institutioner eller tjänstleverantörer i syfte att lura sina måltavlor att avslöja känslig information såsom inloggningsuppgifter och lösenord. När uppgifterna överlämnats kan användarens konto – antingen online eller offline – snabbt bli komprometterat med möjliga konsekvenser som stora ekonomiska förluster och identitetsstöld.

Nätfiskeattacker utförs ofta genom ett till synes ofarligt e-postmeddelande som påstås vara från en tillförlitlig källa eller person (t.ex. en bank). Ofta innehåller e-postmeddelandet en uppmaning att lämna känslig information som snabbt ska avhjälpa någon form av bedräglig aktivitet. E-postmeddelandet kan också be användaren att klicka på en länk som leder till en bluffwebbplats.

Användaren kan ombedas lämna inloggningsuppgifter för e-postkonton och internetbankkonton samt uppge namn, adresser och andra personuppgifter och känsliga uppgifter. Så snart uppgifterna kommit i avsändarens händer försöker han/hon utnyttja mottagarens förtroende. De flesta nätbedragarna försöker göra uttag från bankkonton och göra onlineköp. Dessutom kan en skadlig sabotageprogramfil vara bilagd med kod för att bryta sig in i användarens dator, eller till och med låsa honom/henne ute.

Nätfiske är inte begränsat till endast tvivelaktiga e-postmeddelanden och kan ta många andra anspråkslösa former. Några exempel är skumma webbplatser, telefonsamtal (känt som ”telefonfiske”) och textmeddelanden (sms-nätfiske). Även om det är omöjligt att eliminera hoten från nätfiske kan dagens internetanvändare vidta effektiva förebyggande åtgärder för att skydda sin personliga och ekonomiska information.

Man kommer långt med sund vaksamhet och misstänksamhet för att undvika alla fällor. Om ett erbjudande i ett e-postmeddelande låter för bra för att vara sant är det troligen det. Tänk efter en minut om rubriken, texten i meddelandet, eller vad som helst, verkar underligt. Om det påstås att meddelandet skickats av en institution (t.ex. en bank) kontaktar du banken genom deras officiella kontaktuppgifter så att de kan bekräfta eller bestrida påståendet.Ansvarsfriskrivning

Innehåll, poäng, omdömen, trender och recensioner på denna webbplats tillhör topp10bastaantivirus.com. Informationen är endast avsedd att användas för forskning och informativa syften. Även om vi gör vårt bästa för att hålla all information uppdaterad och korrekt kan vi inte garantera detta på grund av det ständigt föränderliga viruslandskapet. För att kunna erbjuda den här informationen kostnadsfritt mottar topp10bastaantivirus.com penningmässig ersättning från några av de företag som presenteras för att visa upp sina produkter. Vi vill uppmärksamma dig på att storleken på den penningmässiga ersättningen påverkar placeringen på webbplatsen av respektive företag samt den ordningsföljd i vilken de presenteras.